Acer XV hybrid

49.99 

Golfo lazda:

– 4 hybrid, 22 laipsn.
– Shaft: Grafitinis, Velocity
– Modelis:Acer XV

Liko 1